Een maandelijkse gift is een duurzame steun


Toegang tot water en onderwijs, bescherming van sociale rechten, gendergelijkheid ... Dat zijn de domeinen waarin Oxfam actief is met talrijke projecten. Hun gemeenschappelijke eigenschap is dat ze van lange duur zijn en op een duurzame manier het leven van mannen, vrouwen en kinderen over de hele wereld verbeteren.

Zo’n projecten uitvoeren, kost tijd en geld. Daarom is jouw maandelijkse gift zo belangrijk. Je steunt onze projecten op lange termijn en maakt het ons mogelijk om beter in te schatten over welke middelen we in de toekomst kunnen beschikken.

Jouw maandelijkse steun helpt ons ook om een financiële reserve op te bouwen. Daarmee kunnen we bij een humanitaire noodsituatie zoals een conflict of een ramp direct optreden zonder op subsidies van de overheid te moeten wachten.

Sluit je aan bij de maandelijkse Oxfamschenkers en strijd mee tegen armoede en ongelijkheid.

Ik schenk maandelijks

Photo

  • Met 5 € zorg je bijvoorbeeld voor een zaadpakket om een familiale groentetuin in Congo op te starten.

  • Met 10 € betaal je bijvoorbeeld 3 kippen om een kleine familiale kippenkwekerij te beginnen in Burkina Faso.

  • Met € 15 zorg je bijvoorbeeld voor een hygiënekit voor een familie binnenlandse vluchtelingen in Syrië.

  • Met 20 € geef je bijvoorbeeld toestemming voor de aanleg van een gemeenschappelijke moestuin in een dorp in Pakistan.